Team

Simon

Simon

Ansvarig / Frisör

Simon

Ansvarig / Frisör

Siver

Siver

Frisör

Siver

Frisör

Erkan

Erkan

Herrfrisör

Erkan

Herrfrisör

Asta

Asta

Frisör

Asta

Frisör

Aras

Aras

Barberare / Herrfrisör

Aras

Barberare / Herrfrisör

Kristina

Kristina

Frisör

Kristina

Frisör